Welkom!

Bijles het Gooi verzorgt bijlessen aan huis voor middelbare scholieren en voor studenten in het Hoger Onderwijs. Met veel plezier bieden wij ondersteuning aan leerlingen zodat ze weer met voldoende kennis, inzichten, zelfvertrouwen en plezier naar school gaan!

cropped-bijlesimage2.jpg


Bijlessen aan huis in…

Basisschool

Rekenen                                                                                     Nederlands

Voortgezet Onderwijs
Economie                                                                                    Aardrijkskunde
Rekenen                                                                                      Geschiedenis
M&O                                                                                             Biologie
Wiskunde                                                                                   Nederlands
Natuurkunde                                                                             Engels
Scheikunde                                                                                Duits


MBO, HBO, Universiteit

buttonDRES

Bedrijfseconomie
Rekenen
Marketing


Er wordt gewerkt in de regio’s Amsterdam, Utrecht en het Gooi.