Bedrijfseconomie

Bedrijfseconomie wordt door veel studenten als een moeilijk vak ervaren. Enerzijds omdat er veel vakjargon gebruikt wordt welke in het dagelijks leven niet vaak voorkomt. Anderzijds door het vele rekenen, waar je zo in kunt opgaan dat je niet meer weet wat je aan het doen bent en waarom eigenlijk.

Als docent probeer ik de stof zo simpel en praktisch mogelijk uit te leggen, gericht op de bedoeling en aansluitend op wat je al wel weet.

Hieronder staat een overzichtsschema met de Balans, Resultatenrekening & het Liquiditeitsoverzicht. Met ernaast een aantal veel gebruikte formules.

 Overzichtsschema_Bedrijfseconomie_Les1_versie7

Overzichtsschema Bedrijfseconomie