Bijles Middelbaar Onderwijs

Voor leerlingen in het middelbaar onderwijs, wordt er in de volgende vakken bijles gegeven:

Economie                             Nederlands                        Aardrijkskunde
M&O                                       Engels                                  Geschiedenis
Wiskunde                             Duits                                     Biologie
Natuurkunde
Scheikunde
Rekenen