Economie

Vragen bij het vak economie zijn vaak verpakt in verhaaltjes-sommen, waarbij tekstverklaren, begrippen snappen en rekenen de belangrijkste onderdelen zijn. Bij het tekstverklaren en het doorgronden van begrippen is het erg belangrijk dat je in staat bent om betekenis te geven aan wat je leest. Een van de dingen dat kan helpen, is om het verhaal in je eigen woorden te vertellen. Als je dat kan, dan snap je de bedoeling.
In mijn lessen probeer ik voorbeelden en woorden te gebruiken die een leerling kan plaatsen vanuit zijn of haar belevingswereld om daarna weer naar de eigenlijke opgave te kijken. Meestal is de angst om dan met de opgave aan de slag te gaan een stuk kleiner.
Daarnaast vormt het rekenen een belangrijk onderdeel. Ook hier is het belangrijk om te snappen wat je doet. Als je het niet snapt wordt het moeilijk om het rekentrucje te onthouden en vragen erover beantwoorden is dan bijna onmogelijk. Ik probeer de leerling meerdere manieren van rekenen te laten zien welke tot dezelfde uitkomst leiden, spelen met de getallen, met als doel: inzicht in wat je eigenlijk uitrekent.

Bijlessen Economie worden verzorgd voor VMBO, HAVO en VWO leerlingen.