Over Bijles

Er kunnen verschillende redenen zijn om (tijdelijk) wat ondersteuning te willen in de vorm van bijles.

Soms is extra uitleg nodig…

Soms is het zo dat een leerling gewoon wat extra uitleg nodig heeft om zich de stof eigen te maken. Soms is een andere manier van uitleg nodig of is er in de reguliere lessen te weinig tijd om alle stof te behandelen…

Soms staat er zoveel druk op dat leren erg lastig wordt…

Stress, moeten, angst, overtuigingen…Soms staat er zoveel druk op het leren, dat leerlingen kunnen denken dat ze het helemaal nóóit gaan snappen. De aanwezigheid van een docent kan er dan voor zorgen dat er voldoende ruimte en tijd onstaat waardoor de druk vermindert. Dan blijkt het vaak allemaal een stuk makkelijker te zijn dan vooraf gedacht.

Soms is (écht) luisteren al voldoende om een leerling verder te helpen…

Luisteren kan een leerling soms net dat zetje geven dat nodig is om zelf tot inzicht te komen.

Als docenten zien wij het als onze taak om leerlingen te helpen bij het (her)vinden van het zelfvertrouwen in het leren en inhoudelijk ondersteuning te bieden door de kennis met bedoeling uit te leggen. Dit proberen we zo praktisch en simpel mogelijk te doen en door de stof te laten aansluiten bij de belevingswereld van de leerling. Als de leerling de nieuwe kennis dan kan verbinden met datgene wat hij of zij al kent, dan is er blijvend iets geleerd…

225_ontwikkelingvis