Rekenen

Als we leerlingen begeleiden bij het leren rekenen, dan proberen we de sommen betekenis te geven zodat de leerling gevoelsmatig kan begrijpen waar het rekenen over gaat. Zo is bijvoorbeeld een breuk in de context van het delen van een taart veel makkelijker (en leuker!) voor te stellen dan abstracte getallen op zichzelf.
Daarnaast proberen we de sommen zo simpel mogelijk en op meerdere manieren uit te leggen. Met als uiteindelijk doel dat er bij een of meerdere manieren een kwartje valt en er blijvend begrip van de stof kan ontstaan.